Waterhoofd (Hydrocefalus)

MPS I kan een zogenoemd waterhoofd veroorzaken. Dit is een ophoping van vocht in de hersenen; de verhoogde druk die hierdoor ontstaat kan tot hersenbeschadiging leiden. Hydrocefalus komt relatief vaker voor bij MPS I-patiënten met ernstige neurologische (hersenen en zenuwstelsel) symptomen.

Operatieve plaatsing van een shunt
Met dank aan de US MPS Society

Het wordt aanbevolen om bij personen met MPS I op het moment dat de ziekte wordt vastgesteld een eerste ‘referentie' scan (CT of MRI) van het hoofd te maken. Deze kan bij volgende scans als basis worden gebruikt voor het waarnemen van eventuele veranderingen in de hersenen. Via het meten van de intracraniële druk (de druk in de hersenen) kan de arts vaststellen of er sprake is van een hydrocefalus. Als de hoeveelheid vocht in de hersenen te groot wordt, kan de arts een shunt aanbevelen.