Vertraagde geestelijke ontwikkeling

Bij kinderen met ernstige vorm van MPS I begint de geestelijke ontwikkeling tussen het eerste en derde levensjaar te vertragen. Dit wordt gevolgd door een achteruitgang in vaardigheden die zich niet meer herstelt. Er bestaan echter enorme verschillen in de mate van ontwikkelingsvertraging. Bij sommige kinderen stopt bijvoorbeeld de taalontwikkeling bij het kunnen zeggen van slechts een paar woordjes, terwijl andere kinderen goed leren praten en zelfs een beetje leren lezen.

Sommige ouders benadrukken dat het belangrijk is ernstig getroffen baby's zo veel mogelijk te laten leren voordat de ontwikkelingsvertraging optreedt. Zelfs als het kind de aangeleerde vaardigheden weer begint te verliezen, kunnen er soms nog veel van die vaardigheden behouden blijven. Ook al verliest een kind het vermogen om te praten, het blijft dingen begrijpen 

Kinderen met de Hurler-vorm van MPS I hebben vaak nog andere medische problemen waardoor het leren en prestaties worden belemmerd, zoals chronische oorontstekingen, slecht gezichtsvermogen, slecht gehoor, een 'waterhoofd' en slaapapneu (tijdelijke onderbrekingen van de ademhaling tijdens het slapen). Bij een ernstige ontwikkelingsvertraging zijn dan ook uitgebreide medische onderzoeken op veel gebieden nodig. 

Kinderen die minder ernstig getroffen zijn (de vorm die ook wel Scheie genoemd wordt) kunnen een normale intelligentie hebben; dit neemt echter niet weg dat ze toch leerproblemen kunnen hebben. Soms zijn het ook de effecten van aandoeningen als bijvoorbeeld slechthorendheid, die hun leren en communiceren hinderen. 

De verstandelijke ontwikkeling van mensen met de Scheie-vorm van MPS I is doorgaans normaal, hoewel ook in deze groep problemen op dit gebied kunnen voorkomen. Het is belangrijk te onthouden dat MPS I zich met een grote verscheidenheid aan symptomen kan voordoen op een schaal van mild tot zeer ernstig. Sommige patiënten hebben fysieke problemen maar ondervinden toch leermoeilijkheden, terwijl andere ernstige fysieke problemen hebben maar zich geestelijk volkomen normaal ontwikkelen.