Steeds terugkerende infecties van de bovenste luchtwegen

Mensen met MPS I krijgen vaak een bacteriële infectie naast hun virale verkoudheid. Deze bacteriële infectie treedt dan meestal op in de sinussen (de bijholten) of het middenoor. De kans op sinusinfecties wordt vergroot door GAG-stapeling in de neus en keel, die leidt tot vervorming en blokkering van de doorgangen van deze holten. 

 

Behandeling van infecties van de bovenste luchtwegen

Bacteriële infecties van de sinussen en het middenoor worden meestal behandeld met antibiotica voorgeschreven door de arts. Omdat bij mensen met MPS I de afvoer van vocht uit de sinussen en het middenoor vaak slecht is, kan de bestrijding van infecties in deze gebieden erg moeilijk zijn. Het komt regelmatig voor dat een infectie weg lijkt te gaan terwijl de patiënt antibiotica neemt, maar dat deze weer terugkomt als de antibioticabehandeling stopt.