Locatie van behandelcentra

De hieronder genoemde medische centra zijn gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van mensen met MPS I.

Amsterdam UMC - Locatie AMC
http://www.amc.nl

Erasmus Medisch Centrum 
http://www.erasmusmc.nl/

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) voor Hematopïetische stamceltransplantatie (HSCT)
http://www.hetwkz.nl/